Liên hệ

Địa chỉ: Tổ 6, Phường Phùng Chí Kiên, Thành Phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn
Người phát ngôn: Bà Nguyễn Thị Hà – Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng phụ trách
Điện thoại: CQ: 02813.871.129 – DĐ: 0948.260.537 Email:c1phungchikien.pgdtxbackan@backan.edu.vn